Ferdinand van Wijk (voorzitter)

Ferdinand van Wijk is fanatiek sporter en woont in Malden waar hij bijna 20 jaar in de gemeenteraad zat. Tot voor kort was hij projectmanager en docent aan de Hogeschool Utrecht. Daar leerde hij over de rol die lokale media kunnen spelen bij het stimuleren van participatie van burgers in de samenleving. “Kunnen meedoen vind ik fundamenteel, met name binnen cultuur en werkgelegenheid. Dat er in Heumen - en in Mook en Middelaar - geen lokale omroep meer was, bood kansen. Zo ben ik samen met Hein van der Pasch en Max Derks GL8 gestart. We willen een mediaplatform zijn, een bedrijf met een maatschappelijke functie. Doel? Mensen bij elkaar brengen, laten zien wat er speelt. Onze vrijwilligers én u als burger hebben we daarvoor nodig!”

“GL8 kan niet zonder burgerjournalistiek. Net als de landelijke media, overigens. Maak dus opnamen van een bijzondere gebeurtenis, stuur ze door naar GL8 voor regiobrede verspreiding. Laat zien hoe het hier gaat in de zorg. Kom met vragen of een onderwerp waarover u meer wilt weten. Dan kunnen we dat - eventueel samen met u - oppakken.” Ferdinand wil over zo’n drie jaar een kijk- en luisterdichtheid van 15-20% realiseren. “Dat is heel veel, maar als we mooie producten maken, samen met de burgers en met collega-omroepen uit de regio, dan moet dat lukken. Dan krijgen we ook de adverteerders die we nodig hebben om te blijven bestaan. Alleen van de gemeentesubsidie (€ 1,30 per huishouden) is dat lastig..."

Max Derks (vice-penningmeester)

Max Derks is 27 jaar bestuurder geweest van SSHN (Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen). Hij woont al heel lang in Malden, sport en leest graag en vindt het belangrijk dat er een - ook inhoudelijk sterke - lokale omroep is. “Voor de regionale krant wordt het steeds moeilijker om lokaal nieuws te brengen. Dat vraagt om aanvulling. GL8 kan daarin, net als de Regiodiek, een rol spelen. Want er gebeurt op gemeentelijk niveau steeds meer, nu het Rijk decentraliseert op het gebied van zorg, werk en inkomen, cultuur. Daar moeten we als pers bij zijn. Eerst met radio en internet, daarna ook met tv.”

Programma’s maken, dat ziet hij zich niet doen. Maar hij heeft gevoel voor hoe dingen (bestuurlijk) lopen, tijd en veel contacten. En hij kan goed op de kosten letten.
“GL8 mag daarom best breder zijn dan alleen Heumen en Mook, maar onze gemeenschappen moeten zich er wel in blijven herkennen. Als burgers zelf ook onderwerpen en filmpjes inbrengen gaat dat zeker lukken. Zo kunnen mensen met elkaar in contact komen, elkaar scherp houden en van elkaar leren. Mooi om daaraan bij te dragen!”

 

Hein van der Pasch (vice-voorzitter)

Hein van der Pasch woont in Mook en werkt als directeur van Mercator Incubator in Nijmegen. “We richten ons op ondersteuning van jonge, innovatieve bedrijven en ondernemende onderzoekers en studenten met businessplannen. Mijn vrije tijd besteed ik graag in mijn tuin en de natuur en ik ben plaatselijk en ook regionaal maatschappelijk actief.” Het bestuurslidmaatschap van GL8 past daar prima in. “Met GL8 willen we bewoners meer mogelijkheden bieden om betrokken te zijn bij de lokale samenleving. Die gaat voor velen verder dan de eigen kerktoren. GL8 is er dan ook voor acht dorpskernen. En we kijken met belangstelling naar omliggende gemeenten waar omroeporganisaties met ons willen samenwerken.”

In deze startfase liggen Heins taken op het gebied van financiën, bestuurlijke samenwerking en organisatieopbouw. Pionieren, samen met de andere vrijwilligers. Bouwen aan iets nieuws vanuit een zakelijke aanpak. Hij heeft er veel ervaring mee. “Als de activiteiten van GL8 groeiende aantallen bewoners bereiken die betrokken zijn bij hun maatschappelijke omgeving is het voor mij een succes. Daar zet ik me graag voor in!”


 

Mariëtte van den Broek (secretaris)

Mariëtte van den Broek woont in Malden en is net gestopt met haar werk als hoofd Informatie en Administratie op de Radboud Universiteit. Ze fietst, wandelt en leest graag. “Achter de geraniums zitten is niets voor mij. Maar om dan in het bestuur van GL8 te gaan, daar moest ik even over nadenken. Omdat het me heel waardevol lijkt te laten zien wat er hier speelt, ben ik er toch ingestapt. Grote onderwerpen vertalen naar onze eigen leefomgeving, samen met vrijwilligers, inwoners én andere regionale omroepen in de buurt. Mooi, toch?!”

Wat ze meebrengt, naast tijd en gezond verstand, is dat ze beleid kan maken, kan enthousiasmeren. Dat ze kritisch, maar eerlijk en duidelijk is; het gaat bij haar altijd over de zaak, nooit over de persoon. Ze vindt het spannend en een leuke uitdaging om met de vele vrijwilligers juist ook de inbreng van de burgers te realiseren. “Laat hen maar komen met input! Als we dat bereiken en goede producten maken, dan volgen die hogere luister- en kijkdichtheid vanzelf. Net als meer inkomsten, voor nog betere producten...”

 

Hannelore Vandewall (penningmeester)

Hannelore Vandewall woont in Mook, runt er al ruim 25 jaar samen met haar echtgenoot ICT-bedrijf OCV Business Service en verhuurt tijdelijke werkplekken via Flexwerkplek Mook. Ook is ze penningmeester van de Mookse ondernemersvereniging. Geen wonder dat ze in het GL8-bestuur is gestapt om meer profileringskansen te creëren voor ondernemers. “Laten zien wie je bent, wat je doet. Interesse wekken bij de burgers, meer verbinding met hen maken. Dat werkt twee kanten op. En dit geldt natuurlijk ook voor verenigingen, voor de gemeenten en andere organisaties. Daarnaast is het leuk om te bouwen aan iets nieuws, met zoveel gemotiveerde vrijwilligers. Bovendien is het interessante materie, waarover ik nog niet zoveel weet.”

“Automatisch GL8 even checken om te weten wat er in je buurt en regio speelt. Dat zou het moeten zijn. En omgekeerd, dat je GL8 informatie doorgeeft die interessant kan zijn voor jouw omgeving. Want het een is nodig voor het ander...” Als het platform dan ook financieel gezond is - haar grote netwerk kan daarbij wellicht helpen - en de continuïteit is gewaarborgd, dan is GL8 voor Hannelore geslaagd.